pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Rozrywka

  • 12 kwietnia 2017
  • 20 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 342

Śląskie festiwale w Woli - występy dzieci i dorosłych, parada

XXIII Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dorosłych, XXII Regionalny Festiwal Dzieci i Młodzieży oraz IX Parada Ludowego Stroju Śląskiego "Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm" odbędą się w sobotę, 27 maja w sali widowiskowej przy Centrum Kultury w Woli.

Celem Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów i rekwizytów.

Do udziału organizatorzy zapraszają zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone ziemi pszczyńskiej, które mogą wystąpić w kategoriach: zespołów pieśni i tańca, zespołów śpiewaczych oraz zespołów prezentujących obrzędy i zwyczaje.

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru zaprezentowanego w śpiewie, muzyce i tańcach na ludowo, czystość gwary śląskiej (pszczyńskiej), strój ludowy zgodny z tradycjami regionu i sposób jego pokazania, wykorzystanie rekwizytów oraz zgodność z dawnymi obrzędami i zwyczajami.

W wyniku oceny przedstawionych programów zespołów, jury przyzna dyplomy i nagrody finansowe. Wszystkie zespoły otrzymają też pamiątkowe dyplomy za udział w Festiwalu. Nagrodę Grand Prix w postaci "Wolanki" otrzyma zespół, który zdobędzie najwyższą ocenę spośród wszystkich zespołów.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 8 maja. Zgłoszenia zespołów należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, tel. (32) 211-83-91, (32) 448-92-53, e-mail: gok@gok.miedzna.pl.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

Reklama

LINKI MODUŁ 1

LINKI MODUŁ 2

Komentarze