pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Rozrywka

  • 21 kwietnia 2016
  • 23 maja 2016
  • wyświetleń: 907

Konkurs gry na fletach podłużnych w Kobiórze

Za nami:

W poniedziałek, 23 maja w Kobiórze odbędzie się kolejna edycja konkursu gry na fletach podłużnych. Jego tematem przewodnim będzie muzyka taneczna.

Celem konkursu jest rozwijanie muzykalności uczniów poprzez grę na instrumentach, rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez praktyczne zapoznanie się z literaturą muzyczną różnych epok, a także konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki gry na fletach podłużnych.

Uczestnicy zaprezentują grę na dowolnej odmianie fletu podłużnego. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek wychowania pozaszkolnego (domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, kluby, świetlice). Przewiduje się cztery kategorie:
  • I - klasy I-IV,
  • II - klasy V-VI,
  • III - klasy I-III gimnazjum,
  • IV - zespoły fletowe.


Przesłuchania konkursowe odbędą się 23 maja od godziny 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Kobiórze. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów nastąpi w dniu przesłuchań ok. godziny 14.00. Każdy z uczestników wykona utwór obowiązkowy (wyznaczony przez organizatora) oraz utwór dowolny (muzyka dawna, ludowa lub utwory współczesne napisane na flet podłużny). Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: interpretację utworu, intonację, dobór i opracowanie repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenia na kartach należy przesyłać do dnia 1 maja na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, ul. Tuwima 33, 43-210 Kobiór, z dopiskiem "Konkurs fletowy".

Szczegółowe informacje dostępne są na stornie internetowej szkoły.

Organizatorami konkursu są: Urząd Gminy w Kobiórze, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze oraz Gminny Dom Kultury w Kobiórze.

Gminny Dom Kultury w Kobiórze

43-210 Kobiór
ul. Centralna 16

tel. 32 328 85 25

BM / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.