pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Rozrywka

  • 23 marca 2015
  • 29 kwietnia 2015
  • wyświetleń: 1393

Przegląd Teatrów w Woli

Za nami:

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s. w Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej zapraszają do udziału w XVIII Regionalnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "O tort Baby Jagi", który odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia w Domu Kultury w Woli.

Celem przeglądu jest konfrontacja artystycznych dokonań teatrów amatorskich, doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w przeglądzie, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej, a także promocja twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, komediowe, teatru poezji, kabaretowe (żywego planu i lalkowe). Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.

Spektakle będą oceniane według kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja, ruch sceniczny, emisja głosu, scenografia, kostiumy oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury będzie oceniać zespoły w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w Przeglądzie. Jury Przeglądu w wyniku oceny prezentowanych zespołów przyzna dyplomy i nagrody finansowe dla najlepszych zespołów. Grand Prix Przeglądu stanowi Tort Baby Jagi, którym laureat jest zobowiązany poczęstować wszystkich uczestników przeglądu.

Warunkiem kwalifikacji do XVIII Regionalnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "O tort Baby Jagi" jest przesłanie (pocztą lub osobiście) czytelnie i dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz wypełnionej i podpisanej listy uczestników w terminie do 17 kwietnia. Zgłoszenia zespołów należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110, tel. (32) 211-83-91, (32) 448-92-53 lub kom. 512-237-423.

Pobierz Karta zgłoszenia do XVIII Regionalnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.